Skip to content

AJALUGU

Keiser Nikolai I kinnitas 1829 Tallinna kaitsekava, mis ühtlasi oli ka aluseks uue fordi rajamisele Kalaranda. Töödega alustati esmalt merepoolsest goržihoonest, jätkati lünetitiibadega ning lõpuks koos muldkindlustustega valmis kompleks 1840 aastaks. Kõige hiljem valmis lünetitippu muldkindlustuse peale rajatud mortiiripatarei. Mererinde kaitseks rajatud goržihoone siseõue poolne fassaad oli kujundatud toona moodsas klassitsistlikus stiilis ning mille kesksel astmikviilul ilutses suur keisrivapp. 2m jämeduste müüridega merepoolne kaitserajatis oli kompleksi võimsaima relvastusega – selle kolmel korrusel oli kokku 72 suuremat ja 18 väiksemat kesematti (lahingkambrit), milledest pea igast võlvitud ruumist vaatas välja kaks kahurit. Goržihoone mõlemasse otsa püstitati väike püssilaskeavadega kaponiir vallikraavi tunginud vaenlase tulistamiseks. Militaarsel otstarbel rajatud kompleksi keskmes oli suur kaheastmeline siseõu (alumine ja ülemine õu). Alumine goržihoone poolne õu oli munakividega sillutatud ning millel võis paraade, ülesrivistusi jne korraldada, ülemine õu oli madala haljastusega nn ohvitseride aed. Hoovi keskteljel paiknes ülevalt alla vaadates puidust profileeritud dekooriga käimla, kaks kahekorruselist püssirohukeldrit ja massiivse graniitäärega kaev. Kaevu rakked on hetkel Tornide väljaku purskkaevu ümber ning kaunistavad Juhan Raudsepa skulptuuri.

19. sajandi keskpaigaks oli militaarsel otstarbel rajatud kompleks piisavalt aegunud, et teda samal otstarbel üleval pidada. Kahuritega sisustatud patareist sai kasarmukompleks, millest tulebki Kaitsekasarmu nimetus. Kasarmuks kohandamisega lammutati vanad ambrasuurid (laskeavad) ja lünetitiibadele ehitati peale kolmas korrus. Samuti rajati kompleksi veel lisaks Muusikakomando hoone ja tänaselt territooriumilt välja jääv leivavabrik (Suur-Patarei 24). Peale Vabadussõda tekkis Tallinnas vanglakohtade kriis. Kohtuministeerium leidis, et endised kasarmud Kalaranna fordis on Eesti väe poolt vähese kasutusega ning rajas sinna vangla. Keskvangla nime kandnud kinnipidamisasutus sai rahvasuus lihtsalt „Patarei“ nime.

Play Video